Balletstudio Daniëlle

Algemene voorwaarden Balletstudio Daniëlle

1. Inschrijving geschiedt door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, dit kan uitsluitend via de website van Balletstudio Daniëlle;

2. Inschrijving dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de eerste les in het bezit te zijn van Balletstudio Daniëlle. Na deze termijn kan geen garantie meer gegeven worden voor een plaats;

3. Inschrijving is voor de duur van een geheel dansseizoen, te weten vanaf maandag 2 september 2024 tot en met juni 2025 (totaal 35 lessen) Alle lessen t/m groep 8 bestaan uit 34 lessen;

4. Voor elk dansseizoen dient u zich opnieuw aan te melden;

5. Tussentijdse opzegging is uitsluitend mogelijk, indien dit schriftelijk en één maand van tevoren bij Balletstudio Daniëlle is aangegeven.;

6. Restitutie van het lesgeld bij tussentijdse afmelding is niet mogelijk met uitzondering in het geval van langdurige ziekte, zwangerschap of verhuizing. In de onderhavige gevallen bestaat een opzegtermijn van twee maanden;

7. Wanneer een les of deel van de lessen door omstandigheden, daaronder tevens begrepen maatregelen van de overheid, geen doorgang kunnen vinden of in een andere vorm gegeven moet(en) gaan worden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de Balletstudio, blijft dit een volwaardige uitvoering van een les/de lessen zoals door de Balletstudio is aangeboden. Deze eventuele wijziging geeft daarom geen recht op restitutie van het lesgeld. Een les/de lessen worden in dat geval aangeboden en gegeven in één van de volgende vormen: online, deels online/ deels fysiek binnen, of geheel fysiek binnen. (aanpassing augustus 2020)

8. Balletstudio Daniëlle behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname aan een cursus, deze te annuleren dan wel samen te voegen met een andere groep en als gevolg daarvan wijzigingen aan te brengen in het rooster;

9. Tijdens de reguliere schoolvakanties en op nationale feestdagen wordt er geen lesgegeven;

10. Balletstudio Daniëlle behoudt het recht om 2 lessen per cursus uit te laten vallen in geval van overmacht (ziekte, overlijden etc.). Balletstudio Daniëlle zal te allen tijde proberen zorg te dragen voor passende vervanging;

11. Het is niet toegestaan beeld/filmmateriaal zonder toestemming op internet (bijv. YouTube, Twitter, Facebook en/of Instagram) te plaatsen zie privacywetgeving;

Betaling:

11. Voor het verschuldigde lesgeld wordt u een bevestiging van plaatsing lopend cursusjaar verzonden per e-mail. De cursist dan wel in geval van minderjarigen de ouders/wettelijke vertegenwoordigers staan in voor de juistheid van het opgegeven e-mailadres. Wijzigingen hierin dienen per ommegaande aan Balletstudio Daniëlle doorgegeven te worden;

12. Het verschuldigde lesgeld kan op 2 manieren worden voldaan.

Optie 1: Door het verschuldigde lesgeld binnen 14 dagen na ontvangst bevestiging van plaatsing lopende cursusjaar voldoen op één van de onderstaande rekeningnummers of;

Optie 2: betaling in 2 termijnen: Eerste deel van 1 augustus tot uiterlijk 15 september van lopend cursusjaar. Tweede, het laatste deel, tot uiterlijk 15 december van lopend cursusjaar voldoen op één van de volgende rekeningnummers; 

Rabobank IBAN: NL44 RABO 012.90.36.811 t.n.v. Balletstudio Daniëlle; 

ING IBAN: NL26 INGB 068.52.90.778 t.n.v. D.C.A. Tunnissen onder duidelijke vermelding van naam leerling en lesdag;

13. Bij betaling nà de gesteld termijn behoudt Balletstudio Daniëlle zich het recht voor een bedrag ter hoogte van € 25,00 aan administratiekosten in rekening te brengen;

14. Bij inschrijving na 1 oktober van het lopend cursusjaar kan slechts alleen binnen 14 dagen na ontvangstbevestiging van plaatsing het lesgeld worden voldaan;

15. Bij inschrijving vanaf oktober van lopend cursusjaar worden de lessen naar rato berekend;

16. Balletstudio Daniëlle biedt de mogelijkheid om één gratis proefles te volgen, mits in overleg;

17. Een cursist kan géén introducé meenemen, zonder overleg van te voren;

18. De cursist dan wel in het geval van een minderjarige de ouder/wettelijk vertegenwoordiger verplicht zich bij aanmelding medisch relevante informatie aan Balletstudio Daniëlle te melden;

19. Balletstudio Daniëlle is niet aansprakelijk voor eventueel opgelopen letsel tijdens de lessen, veroorzaakt door een medisch gebrek dat niet kenbaar is gemaakt;

20. Participatie aan de cursussen van Balletstudio Daniëlle geschiedt geheel op eigen risico;

21. Lessen kunnen alleen in overleg met de docent worden ingehaald;

22. Balletstudio Daniëlle hanteert tijdens de lessen kledingvoorschriften. Verkoopadres danskleding: danskleding t/m groep 3 Balletstudio Daniëlle, overige danskleding is verkrijgbaar bij DNC Store Amsterdam. www.dncstore.nl 

22. Balletstudio Daniëlle is een erkend leerbedrijf;

23. Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst;

24. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Balletstudio Daniëlle aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

25. Bij inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Balletstudio Daniëlle te accepteren.

Huisregels

Iedere bezoeker van Balletstudio Daniëlle dient zich aan onderstaande huisregels te houden:

– De ingang van de balletstudio is alléén aan de achterkant van de Kazerne, ingang paviljoen D;

– De fietsen zoveel mogelijk in de rekken plaatsen en niet midden op het voetpad;

– Het is verboden om in de binnentuin, bij de ingang van de studio, te verblijven of te spelen;

– De leerlingen worden verzocht ongeveer 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn;

– De leerlingen dragen tijdens de lessen de voorgeschreven kleding;

– Het is niet toegestaan om tijdens de les sieraden te dragen

– In Balletstudio Daniëlle wordt respectvol met elkaar omgegaan;

– De dansstudio waarin Balletstudio Daniëlle haar lessen verzorgt is gehuurd. We zijn dus te gast. Ga niet onnodig door de gang rennen en ben andere gebruikers niet tot last. Laat alles schoon achter en maak niets stuk;

– Het is niet toegestaan om aan de verwarmingen te komen;

– In het gehele gebouw heerst een algeheel rookverbod;

– Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal, schade of vermissing van uw persoonlijke eigendommen;

– Beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerend en onroerende goederen) van de dansstudio    door toedoen van een deelnemer/bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.

– Parkeren kunt u alleen gratis in de ondergrondse parkeergarage van de Krayenhoff Kazerne

Van maandag 31 juli t/m dinsdag 15 augustus zijn wij out of office i.v.m. vakantie. Aan-, en afmeldingen en overige vragen worden tijdens deze periode niet verwerkt of beantwoord. Alvast hartelijk dank voor uw begrip.

Algemene voorwaarden Balletstudio Daniëlle

1. Inschrijving geschiedt door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, dit kan uitsluitend via de website van Balletstudio Daniëlle;

2. Inschrijving dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de eerste les in het bezit te zijn van Balletstudio Daniëlle. Na deze termijn kan geen garantie meer gegeven worden voor een plaats;

3. Inschrijving is voor de duur van een geheel dansseizoen, te weten vanaf maandag 4 september 2023 tot en met juni 2024 (totaal 35 lessen) Alle lessen t/m groep 8 bestaan uit 34 lessen;

4. Voor elk dansseizoen dient u zich opnieuw aan te melden;

5. Tussentijdse opzegging is uitsluitend mogelijk, indien dit schriftelijk en één maand van 

    tevoren bij Balletstudio Daniëlle is aangegeven.;

6. Restitutie van het lesgeld bij tussentijdse afmelding is niet mogelijk met uitzondering in het geval van langdurige ziekte, zwangerschap of verhuizing. In de onderhavige gevallen bestaat een opzegtermijn van twee maanden;

7. Wanneer een les of deel van de lessen door omstandigheden, daaronder tevens begrepen maatregelen van de overheid, geen doorgang kunnen vinden of in een andere vorm gegeven moet(en) gaan worden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de Balletstudio, blijft dit een volwaardige uitvoering van een les/de lessen zoals door de Balletstudio is aangeboden. Deze eventuele wijziging geeft daarom geen recht op restitutie van het lesgeld. Een les/de lessen worden in dat geval aangeboden en gegeven in één van de volgende vormen: online, deels online/ deels fysiek binnen, of geheel fysiek binnen. (aanpassing augustus 2020)

8. Balletstudio Daniëlle behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname aan een cursus, deze te annuleren dan wel samen te voegen met een andere groep en als gevolg daarvan wijzigingen aan te brengen in het rooster;

9. Tijdens de reguliere schoolvakanties en op nationale feestdagen wordt er geen lesgegeven;

10. Balletstudio Daniëlle behoudt het recht om 2 lessen per cursus uit te laten vallen in geval van overmacht (ziekte, overlijden etc.). Balletstudio Daniëlle zal te allen tijde proberen zorg te dragen voor passende vervanging;

11. Het is niet toegestaan beeld/filmmateriaal zonder toestemming op internet (bijv. YouTube, Twitter, Facebook en/of Instagram) te plaatsen zie privacywetgeving;

Betaling

11. Voor het verschuldigde lesgeld wordt u een bevestiging van plaatsing lopend cursusjaar verzonden per e-mail. De cursist dan wel in geval van minderjarigen de ouders/wettelijke vertegenwoordigers staan in voor de juistheid van het opgegeven e-mailadres. Wijzigingen hierin dienen per ommegaande aan Balletstudio Daniëlle doorgegeven te worden;

12. Het verschuldigde lesgeld kan op 2 manieren worden voldaan.

Optie 1: Door het verschuldigde lesgeld binnen 14 dagen na ontvangst bevestiging van plaatsing lopende cursusjaar voldoen op één van de onderstaande rekeningnummers of;

Optie 2: betaling in 2 termijnen: Eerste deel van 1 augustus tot uiterlijk 15 september van lopend cursusjaar. Tweede, het laatste deel, tot uiterlijk 15 december van lopend cursusjaar voldoen op één van de volgende rekeningnummers; 

Rabobank IBAN: NL44 RABO 012.90.36.811 t.n.v. Balletstudio Daniëlle; 

ING IBAN: NL26 INGB 068.52.90.778 t.n.v. D.C.A. Tunnissen onder duidelijke vermelding van naam leerling en lesdag;

13. Bij betaling nà de gesteld termijn behoudt Balletstudio Daniëlle zich het recht voor een bedrag ter hoogte van € 25,00 aan administratiekosten in rekening te brengen;

14. Bij inschrijving na 1 oktober van het lopend cursusjaar kan slechts alleen binnen 14 dagen na ontvangstbevestiging van plaatsing het lesgeld worden voldaan;

15. Bij inschrijving vanaf oktober van lopend cursusjaar worden de lessen naar rato berekend;

16. Balletstudio Daniëlle biedt de mogelijkheid om één gratis proefles te volgen, mits in overleg;

17. Een cursist kan géén introducé meenemen, zonder overleg van te voren;

18. De cursist dan wel in het geval van een minderjarige de ouder/wettelijk vertegenwoordiger verplicht zich bij aanmelding medisch relevante informatie aan Balletstudio Daniëlle te melden;

19. Balletstudio Daniëlle is niet aansprakelijk voor eventueel opgelopen letsel tijdens de lessen, veroorzaakt door een medisch gebrek dat niet kenbaar is gemaakt;

20. Participatie aan de cursussen van Balletstudio Daniëlle geschiedt geheel op eigen risico;

21. Lessen kunnen alleen in overleg met de docent worden ingehaald;

22. Balletstudio Daniëlle hanteert tijdens de lessen kledingvoorschriften. Verkoopadres danskleding: gedeeltelijk bij Balletstudio Daniëlle, anders altijd in overleg; 

22. Balletstudio Daniëlle is een erkend leerbedrijf;

23. Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst;

24. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Balletstudio Daniëlle aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

25. Bij inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Balletstudio Daniëlle te accepteren.

Huisregels

Iedere bezoeker van Balletstudio Daniëlle dient zich aan onderstaande huisregels te houden:

– De ingang van de balletstudio is alléén aan de achterkant van de Kazerne, ingang paviljoen D;

– De fietsen zoveel mogelijk in de rekken plaatsen en niet midden op het voetpad;

– Het is verboden om in de binnentuin, bij de ingang van de studio, te verblijven of te spelen;

– De leerlingen worden verzocht ongeveer 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn;

– De leerlingen dragen tijdens de lessen de voorgeschreven kleding;

– Het is niet toegestaan om tijdens de les sieraden te dragen

– In Balletstudio Daniëlle wordt respectvol met elkaar omgegaan;

– De dansstudio waarin Balletstudio Daniëlle haar lessen verzorgt is gehuurd. We zijn dus te gast. Ga niet onnodig door de gang rennen en ben andere gebruikers niet tot last. Laat alles schoon achter en maak niets stuk;

– Het is niet toegestaan om aan de verwarmingen te komen;

– In het gehele gebouw heerst een algeheel rookverbod;

– Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal, schade of vermissing van uw persoonlijke eigendommen;

– Beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerend en onroerende goederen) van de dansstudio    door toedoen van een deelnemer/bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.

– Parkeren kunt u alleen gratis in de ondergrondse parkeergarage van de Krayenhoff Kazerne

juli 5 @ 17:35
17:35 — 18:35 (1h)

Daniëlle Tunnissen

Vind je dit leuk? Deel het op social media!